Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε μέρος όπου δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια, ή που μια διακοπή ρεύματος είναι αρκετά πιθανή (και ειδικά σε στιγμές που έχετε μεγάλη ανάγκη για ρεύμα) τότε θα πρέπει να στραφείτε στην αγορά μιας ηλεκτρογεννήτριας

Προκειμένου να κάνετε σωστή τελική επιλογή, παρακάτω σας παραθέτουμε κάποιες χρήσιμες συμβουλές.

1) Καταγράψτε σε μορφή λίστας τις ηλεκτρικές συσκευές που θεωρείτε απαραίτητο να λειτουργούν αδιάκοπα (πχ φώτα, ψυγείο, κλιματιστικό κλπ).
2) Διαχωρίστε τη συσκευή που έχει τις περισσότερες απαιτήσεις σε ηλεκτρική ισχύ κατά την εκκίνησή της (ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας).
3) Υπολογίστε την ισχύ που θα πρέπει να έχει το ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος σας.
4) Αθροίστε τις καταναλώσεις σε συνεχή λειτουργία όλων των συσκευών που σκοπεύετε να χρησιμοποιείτε.
5) Αν αυτές οι καταναλώσεις ξεπερνούν την υψηλότερη τιμή ισχύος εκκίνησης μιας εκ των συσκευών σας, τότε η τελική επιλογή του ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους θα πρέπει να γίνει με βάσει το άθροισμα ισχύος σε συνεχή λειτουργία των συσκευών σας. Σε διαφορετική περίπτωση, η επιλογή του ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους θα πρέπει να γίνεται με βάση τη μεγαλύτερη ισχύ εκκίνησης της συγκεκριμένης συσκευής.
6) Προσθέστε ένα 10% στον παραπάνω υπολογισμό σας, ως «ισχύ ασφαλείας».

Η τελική ισχύς που θα προκύψει είναι αυτή που θα πρέπει να ζητήσετε να αποδίδει το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος σε συνεχή λειτουργία.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Παράδειγμα:
Έστω ότι σκοπεύετε να λειτουργήσετε με το ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος σας ένα κλιματιστικό, ένα ψυγείο και μια ηλεκτρική χλοοκοπτική μηχανή. Βάσει του παραπάνω πίνακα, οι καταναλώσεις σε συνεχή λειτουργία των προαναφερθέντων συσκευών είναι 1500 + 1200 + 330 = 3030W. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ισχύς εκκίνησης από τις παραπάνω συσκευές είναι αυτή του κλιματιστικού με 3700 W, που ξεπερνάει τη συνολική ισχύ συνεχούς λειτουργίας των τριών συσκευών. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση η επιλογή του ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους θα πρέπει να γίνει με βάση την ισχύ εκκίνησης του κλιματιστικού, στην οποία θα πρέπει να προστεθεί και ένα 10% ως ισχύς ασφαλείας, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως (το ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος θα πρέπει να αποδίδει 3700 + 10% = 4070W σε συνεχή λειτουργία)

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να έχετε στο νου σας πριν την τελική επιλογή μιας ηλεκτρογεννήτριας, είναι οι παρακάτω:

1) Αν το καύσιμο λειτουργίας θα είναι βενζίνη ή πετρέλαιο
2) Αν η εκκίνηση θα είναι με σχοινί αυτόματης επαναφοράς ή με μίζα (ηλεκτρική εκκίνηση)
3) Η ένταση του θορύβου που προκαλείται κατά τη λειτουργία της (βαθμός dB)
4) Ο χώρος όπου θα εγκατασταθεί η ηλεκτρογεννήτρια
5) Η ανάγκη ή μη για αυτόματη μετάβαση από το δίκτυο της ΔΕΗ στο Ηλεκτροπαράγωγο Ζεύγος.
6) Η ποιότητα του παραγόμενου ρεύματος, αναλόγως των απαιτήσεών σας σε ποιότητα ρεύματος:
- Η/Ζ με πυκνωτή: καλύπτουν το μεγαλύτερο αριθμό συσκευών, που δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ποιότητα ρεύματος (φωτισμός, ηλεκτρικά μοτέρ, κ.λπ.).
- AVR (Ηλεκτρονικός Ρυθμιστής Τάσης) και INVERTER: ενδείκνυνται για ευαίσθητες ηλεκτρικές συσκευές.

ΥΓ: Η τελική επιλογή αγοράς μιας ηλεκτρογεννήτριας θα πρέπει να γίνει ανάλογα με τις ανάγκες σας, έχοντας στο νου σας όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Εννοείται πως η επιλογή γίνεται και ανάλογα το χρηματικό ποσό που κάποιος μπορεί να διαθέσει. Ο συνδυασμός μιας καλής τιμής με την επάρκεια στα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την εκάστοτε ανάγκη αποτελεί φυσικά τον στόχο του καθενός. Δείτε την ευρεία γκάμα των προϊόντων μας πατώντας ΕΔΩ:

 

**Το παρόν άρθρο αποτελεί δημιουργία και ιδιοκτησία της εταιρείας "Μιχάλης Καβούκης & ΣΙΑ ΕΕ" και της ιστοσελίδας kavoukistools.gr. Οποιαδήποτε αντιγραφή / αναπαραγωγή μέρους, ή και ολόκληρου του άρθρου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας μας μπορεί να προκαλέσει νομικές και ποινικές κυρώσεις στους παραβάτες.